lördag 5 mars 2016

Jag arma barn som litet har erfarit

En erfaren och ofta anlitad själasörjare på västkusten var fru Abela Gullbransson-Berglund (1775-1817). En av hennes många sånger har Ahnfelt tonsatt, nämligen följande. Ahnfelts mycket fina melodi har dock av någon anledning inte använts i Sionstoner eller Lova Herren.
1. Jag arma barn, som litet har erfarit,
som än till strids ej många gånger varit,
Gud hjälpe mej att akta på min gång!
Min väg är smal, liksom dess port var trång.

2. Min skatt är stor, ack ja, jag lycklig varit

att bli Guds barn; jag frälsning har erfarit
från synd och dom och kval, ja, dödens gap;
jag har fått nåd och frid och barnaskap.

3. Min skatt är stor, men fasansfullt det vore

om jag min dyra skatt en gång förfore;
om jag en gång i köttet slutade
och aldrig fick det goda landet se!

4. Så hjälp mej, Gud, att inte tanklöst leva

i denna prövotid och mej inveva
i något av den ondes många nät!
Ack, led mej du, ja, led vartenda fjät!

5. Gud, hjälp du mej i frestelsernas smärta

och styrk var dag mitt oerfarna hjärta,
så aldrig någonting kan mej förmå
gå bort från dej, där styrka jag kan få!

6. Gud, hjälp du mej att i allt gott tilltaga,

att handla så att det kan dej behaga,
att för all synd som för ond bråddöd fly,
tillfälle och anledning därtill sky!

7. Gud, hjälp du mej min bönevrå ej glömma,

men ofta tyst hos dej mej undangömma!
Hur ska din nåd väl bli den själ till livs,
som ute jämt men sällan hos dej trivs?

8. Gud hjälp du mej att slutligen bli salig!

Ack, här är sorg, hos dej är fröjd otalig.
När världen mej ej mera rum vill ge,
ack, låt mej då din himmel öppnad se!

9. Då är jag nöjd, då vill jag villigt strida.

Mej väntar fröjd, o, skulle jag ej lida?
Kom gärna, kors, du blir ej alltid mitt!
En liten tid - och sen är jag dej kvitt.

10. Sen evig ro, ja, sen en evig vila.

Ack, aftonstund, hur glad jag ser dej ila!
Kom, Jesus kär, jag längtar efter dej!
Kom, när du vill, att hemförlova mej!

söndag 2 november 2014

Vadhelst här i världen bedrövar min själ

Inte bara Carl Olof Rosenius skrev ju sånger vid den här tiden, utan även Ahnfelts fru Clara och Rosenius´ fru Agatha. Agathas finaste är kanske nedanstående, givetvis med musik av Oscar:

1. Vadhelst här i världen bedrövar min själ,
med Jesus och ordet det alltid blir väl.
Och om jag ej känner min lycka alltid,
i tron på Guds ord har jag ändå Guds frid.
Ack, saliga ro
på Jesus få tro
och äga Guds ord i sitt bo!

2. När synden förskräcker och ängslar min själ,

jag litar på ordet och Jesus likväl.
Min synd är mot Jesus som gnista mot hav,
den slocknar, försvinner i djupaste grav.
Ack, saliga ro...

3. När frestelsens stormar för mäktiga blir,

visst fäller jag modet, men ordet förblir:
Du, Gud, är min fulla rättfärdighet än,
min seger, min styrka, jag säger igen:
Ack, saliga ro...

4. När livet blir mörkt, jag är ängslig och svag,

jag skyndar till ordet, och där blir det dag.
Om andra syns rika och jag dem ej lik,
jag skådar i ordet, och där är jag rik!
Ack, saliga ro...

Text: Agatha Rosenius, ngt bearb.

Musik: Oscar Ahnfelt 

På nåden i Guds hjärta

Ännu en Rosenius-psalm tonsatt av Ahnfelt är denna vackra sång, tillkommen innan Lina Sandell började sin stora produktion. Ahnfelt-melodin skulle helt säkert kunna göra god nytta också på annat håll - meterklassen är en av psalmbokens mest överlastade.

OBS: bearbetningen i v. 5 är inte avsedd som en gärd åt Waldenströms försoningslära utan åt sammanhanget och det citerade bibelordets faktiska lydelse. Men det är ingen tvekan om att man, i motsats till W efter 1875, bör hålla samman de tre stora sanningarna om Jesu offerdöd att "Gud krävde offret, Gud gav offret och Gud var offret". Se t.ex. psalm 288:2 i Stora Nätpsalmboken.
1. På nåden i Guds hjärta,
som Jesus åt oss vann,
då han för oss i smärta
blev död på korsets stam,
jag nu allena bygger
min tro och salighet
och lever därför trygger,
den onde till förtret.

2. På nåden i mitt hjärta
jag stödde mej en tid,
men då vid syndens smärta
jag miste all min frid.
Så länge som jag rördes,
så kände jag mej nöjd,
men all min ro förstördes
när jag var mindre böjd.

3. Visst har jag ännu skiften,
ja, känslan växlar om:
än varm och rörd av Skriften,
än kall och död och tom.
Men nu jag lärt betrakta:
det skiftar ej hos Gud!
Jag slipper då beakta
min känslas alla ljud.

4. Den egendom som köptes
med Jesu Kristi blod,
beseglad när jag döptes,
blott den är fast och god.
Den ligger i Guds hjärta
och i det gåvobrev
som under dödens smärta
Guds Son med blodet skrev.

5. Nu är det väl därovan,
hur än det skiftar här,
och given är nu gåvan
av Gud, min Fader kär.
Den stund vi var ovänner
försonade vi blev.
Om intet alls jag känner,
jag tror Guds gåvobrev.


Text: v. 1-3 C M Montin 1753 (32 år), v. 4-5 Carl Olof Rosenius 1844 (28 år), bearb. A.H. 2008 

Musik: Oscar Ahnfelt 1853 (40 år)

O Ahnfelt:
Oscar Ahnfelt

onsdag 29 oktober 2014

Ängsliga hjärta, upp ur din dvala

Oscar Ahnfelt tonsatte ju många av Lina Sandells sånger. Men även sånger av vännen Calle Rosenius, t.ex. denna relativt tidiga från 1840-talet:
1. Ängsliga hjärta, upp ur din dvala!
Glöm inte alldeles bort vad du har:
Frälsarens vänskap,
nåd och gemenskap!
Ännu han lever, densamme han var.

2. Stanna och vakna, tänk vad du äger
ej i dej själv, men i Frälsaren kär!
Ren och rättfärdig,
himmelen värdig,
ej i dej själv men i honom du är.

3. Fastän du ej kan känna och se det,
fast du är syndig och skröplig, likväl
Kristus har köpt dej,
tvagit och döpt dej,
bär och bevarar ock ännu din själ.

4. Mitt under syndens dagliga plåga
du dock en evig rättfärdighet har.
Jesus allena
tvagit oss rena.
Pris vare Lammet, som synderna bar!

5. Gud är i Kristus ännu din Fader,
Sonen är ännu din Broder, som dog.
Trofaste Anden
ännu vid handen
ständigt dej leder - är detta ej nog?

6. O vilka under helgonen äro:
äro så saliga, sucka så tungt,
äro så höga,
se det så föga,
äro så trygga men sällan ha lugnt.

7. Vandra i tro, men se honom icke,
detta är regeln, det bliver därvid.
Korta minuter
känslan åtnjuter
vad vi i sanning dock äga alltid.

8. Upp då ur dvalan, ängsliga hjärta,
glöm inte alldeles bort vad du har!
Även den timma
tjockaste dimma
solen fördöljer, är solen dock kvar.


Text: C O Rosenius 1847 (31 år), ngt bearb.

Musik: Oscar Ahnfelt 1850 (37 år)

fredag 19 september 2014

Här kommer en främling

Vart Oscar Ahnfelt än kom, brukade han (ibland efter några inledande rent instrumentala stycken) ofta börja sina solosångsframträdanden med den fyra år yngre vännen Johan Michael Lindblads sång "Här kommer en främling" som Ahnfelt själv hade tonsatt. Mer enfaldiga människor sägs ibland ha trott att Ahnfelt med denna sång syftade på sej själv (han var ju förvisso vanligen främling på orten), men vi förstår ju vem som avses. Det är dock mycket möjligt att dubbeltydigheten, särskilt i första versen, kan dock ha roat humoristen Ahnfelt.1. Här kommer en främling från fjärran ort
- låt upp, låt upp!
Han gästa vill i ditt hus. Dess port
låt upp, låt upp!

2. Hans blick är kärlek, hans röst ger frid
- låt upp, låt upp!
Han stillar blödande hjärtans strid
- låt upp, låt upp!

3. Och var han kommer och finner hus
- låt upp, låt upp! -
så blir där nattvard och frid och ljus
- låt upp, låt upp!

4. Och Jesus heter den vännen god
- låt upp, låt upp!
För dej han gjutit sitt eget blod,
låt upp, låt upp!

5. Och vill du ha i ditt hjärta ro
- låt upp, låt upp!
Och vill du lycklig på jorden bo
- låt upp, låt upp!

6. Och vill du alltid Guds vägar gå,
låt upp, låt upp!
Och vill du himmelen saligt nå,
låt upp, låt upp!

7. Och låta upp är att ta emot,
hans nåd tag mot!
Hans evigt gällande syndabot
tag mot, tag mot!

8. Har du ej städat, är du ej ren,
likväl låt upp!
Han själv dej renar, ja, han allen.
Låt upp, låt upp!Text: Johan Michael Lindblad 1844 (27 år), bearb. A.H. 2008
Musik: Oscar Ahnfelt 

torsdag 28 november 2013

Ahnfelt ur ett nutidsperspektiv

Oscar Ahnfelt 

Ahnfelt ur ett nutidsperspektiv

I somras berättade jag om Oscar Ahnfelt på Brogården. I år är det 200 år sedan han föddes, och jag tänkte ge några nutidsperspektiv på gitarrpionjären Oscar, vår kyrkas förste riktige trubadur. Men jag hann inte riktigt dit.

Så nu kommer tankarna ur nutidsperspektivet:


* Oscar kan inspirera oss att våga prova nytt: andra instrument, nya sånger, nya platser. Ofta sjöng han utomhus eller i någon sporthall när han inte fick vara i kyrkorna. Och sin 10-strängade gitarr hade han gjort själv.

* Oscar samarbetade gärna med starka kvinnor: Lina Sandell som blev mer berömd än han, megastjärnan Jenny Lind som sponsrade sångboksutgivningen och hustrun Clara som fick ta över ledningen i EFS-föreningen i Karlshamn. Sånt är mer självklart nu. Eller?

* Oscar var inte ett dugg rädd för mothugg eller för skandalrubriker i lokaltidningen eller Aftonbladet. Är vi?

* Oscar utmanade folk - till omvändelse och tro. Men han lyfte alltid fram Jesus som vår försonare, befriare och vän. Det gäller väl även på 2000-talet?

fredag 31 maj 2013

Oscar Ahnfelts 200-årsdag firad med tipsfrågor

Nu har det gått 10 dagar sedan Oscar Ahnfelt fyllde 200 år. Jag borde så klart ha lagt in ett stort Grattis här på bloggen just den 21 maj, men födelsedagen firades i varje fall i Iggesund med ett grattisblad på församlingsgårdsentrén och 13 tipsfrågor inomhus. Jag kanske lägger ut de frågorna (med svar) här så småningom - de är tänkta att användas på en Ahnfelt-afton på Brogården om en månad, den 30 juni kl 18.