fredag 19 september 2014

Här kommer en främling

Vart Oscar Ahnfelt än kom, brukade han (ibland efter några inledande rent instrumentala stycken) ofta börja sina solosångsframträdanden med den fyra år yngre vännen Johan Michael Lindblads sång "Här kommer en främling" som Ahnfelt själv hade tonsatt. Mer enfaldiga människor sägs ibland ha trott att Ahnfelt med denna sång syftade på sej själv (han var ju förvisso vanligen främling på orten), men vi förstår ju vem som avses. Det är dock mycket möjligt att dubbeltydigheten, särskilt i första versen, kan dock ha roat humoristen Ahnfelt.1. Här kommer en främling från fjärran ort
- låt upp, låt upp!
Han gästa vill i ditt hus. Dess port
låt upp, låt upp!

2. Hans blick är kärlek, hans röst ger frid
- låt upp, låt upp!
Han stillar blödande hjärtans strid
- låt upp, låt upp!

3. Och var han kommer och finner hus
- låt upp, låt upp! -
så blir där nattvard och frid och ljus
- låt upp, låt upp!

4. Och Jesus heter den vännen god
- låt upp, låt upp!
För dej han gjutit sitt eget blod,
låt upp, låt upp!

5. Och vill du ha i ditt hjärta ro
- låt upp, låt upp!
Och vill du lycklig på jorden bo
- låt upp, låt upp!

6. Och vill du alltid Guds vägar gå,
låt upp, låt upp!
Och vill du himmelen saligt nå,
låt upp, låt upp!

7. Och låta upp är att ta emot,
hans nåd tag mot!
Hans evigt gällande syndabot
tag mot, tag mot!

8. Har du ej städat, är du ej ren,
likväl låt upp!
Han själv dej renar, ja, han allen.
Låt upp, låt upp!Text: Johan Michael Lindblad 1844 (27 år), bearb. A.H. 2008
Musik: Oscar Ahnfelt 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar