tisdag 1 januari 2013

Ahnfelt-året har börjat!

Så har då Ahnfelt-året 2013 tagit sin början. Vi kanske inte kan tävla med Sören Kierkegaard-jubileet, men visst är väl även Oscar Ahnfelt, trubaduren och kompositören, värd att fira?

Välkommen att göra det! T.ex. genom att lyssna igenom Ahnfelt-melodierna i Nätkoralboken!

Men ingen av Ahnfelts kompositioner har väl tillnärmelsevis fått samma genomslag som den till Lina Sandells Blott en dag (där han önskade och fick igenom en stavelse extra i varje textrad!)?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar